مسعود امیر کاشانی

شیشه و مرمت آن (پارتی و ساسانی)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1370
استاد راهنما: سلیمان مقیمی بیدهندی; ناصر نوروززاده چگینی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا