علی‌اصغر دانشمند

شیوه‌ی مرمت و حفاظت نقاشی دیواری دوره‌ی قاجار در خانه‌ی قدیم اژه‌ای‌ها


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1370
استاد راهنما: حسین آقاجانی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا