فرنوش مختاری

طرح حفاظت و مرمت تزئینات معماری به‌جای مانده از دوره‌ی سلجوقی تا ایلخانی استان گلستان و اجرای مرمت بخشی از تزئینات گچبری و طرح‌های رنگی امام‌زاده روشن‌آباد گرگان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1381
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: اسماعیل طلایی
چکیده:

هدف پژوهش: شناسایی و معرفی بنای روشن‌آباد، فن‌شناسی و آسیب‌شناسی و مستندنگاری و تهیه‌ی نقوش و تصاویر و راهکارهای مناسب حفاظتی و مرمتی و آماده‌سازی زمینه‌ی ثبت این اثر در فهرست آثار ملی ایران است. روش پژوهش: بررسی اقلیم و شرایط آب و هوایی، تاریخچه‌ی بنا و تغییرات آن در طول عمر بنا و بررسی فن‌شناسی و آسیب‌شناسی آن و انجام اقدامات عملی و طراحی و ساخت وسایل مرمتی جهت ارتقای کیفیت اقدامات مرمتی است. نتیجه‌گیری: مطالعات وسیع جهت انتخاب روش‌های مناسب در برخورد با آسیب‌ها و استفاده از طرح و عکس جهت سابقه‌ی عملیات مرمتی و استفاده از مواد مرمتی جهت آسیب کمتر و برگشت‌پذیری درصورت لزوم و نظارت مستمر گروه فنی مرمت بر انجام عملیات است

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا