گلاویژ شهبازی

طرح آسیب‌شناسی کاشی‌کاری مسجد جامع ورامین


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1384
استاد راهنما: اصغر محمد مرادی
استاد مشاور: اسماعیل طلایی
چکیده:

هدف پژوهش آسیب‌شناسی کاشی‌های بکار رفته در بناها و تزئینات وابسته آنهاست که طی سالها بعد از ساخت در اثر عوامل گوناگون محیطی دچار فرسایش و اضمحلال گشته اند. این مطالعه کنترل فرسایش و کاهش سرعت آن از طرفی و از طرف دیگر استحکام‌بخشی کاشی‌های فرسایش یافته از اهم مطالعات حفاظتی و مرمت می‌باشد. نمونه‌های تهیه شده از بدنه و لعاب کاشی‌ها به صورت پودری مورد آنالیز قرار گرفته است. پژوهش انجام پذیرفته در این رساله بر پایه مطالعه کتابخانه‌ای در بخش تئوریک و انجام پژوهش‌های میدانی و آزمایشگاهی در خصوص شناسایی بدنه، لعاب و ملات مورد استفاده در کاشی‌های بنای مورد نظر بوده است. با توجه به نوع مصالح، ابزار اندازه‌گیری، تجهیزات آزمایشگاهی شیمی دستگاهی و مقاومت مصالح بوده است. طرح پژوهش: آسیب‌شناسی کاشی‌های مسجد جامع ورامین که در اثر انواع فرسایش، بخشی از مقاومت فیزیکی خود را از دست داده اند. بررسی‌ها و آزمایشات انجام پذیرفته در تدوین این رساله نشان داد که قریب به اتفاق آسیب‌های مشاهده شده در کاشی‌کاری مسجد جامعه ورامین و به طور کلی، کلیه بناهای تاریخی مربوط به نفوذ انواع رطوبت به گونه‌های مختلف می‌باشد، همچون باران، برف، یخ زدن و … ؛ همچنین تغییرات ابعادی ناشی از اختلاف دمای شبانه روز که می‌توان با اعمال روشهای مکانیکی و شیمیایی و غیره که در متن پایان‌نامه به برخی از آنها اشاره شده، استحکام‌کاشی را بدان باز گرداند و ادامه حیات را در بنای تاریخی ممکن ساخت.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا