سامان ترابی

طرح حفاظت دیوارنگاره‌ی منسوب به دوره‌ی ایلخانی مسجد آزادان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1387
استاد راهنما: بهنام پدرام
استاد مشاور: محمدرضا نیلفروشان; عیسی اسفنجاری کناری

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا