مینا کاکویی

طرح حفظ و مرمت از یک نمونه پارچه ابریشمی نقاشی شده (قسمتی از پاراوان کاخ-موزه گلستان)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1389
استاد راهنما: شهرزاد امین شیرازی‌نژاد، غلامرضا وطن‌خواه

چکیده:

در این پروژه یک پاراوان ابریشمی نقاشی شده بررسی شده است. پارچه پاراوان مورد نظر که مربوط به اواخر دوره پادشاهی چینگ در چین می‌باشد، از جنس ابریشم می باشد و در هر دو طرف پاراوان بر روی دو پارچه ابریشمی خام و رنگرزی شده با تزئیناتی متفاوت مواجه هستیم. در یک طرف آن نقاشی روی ابریشم و در طرف دیگر رو دوزی‌های طلایی بر روی بستری از ابریشم مشکی دیده می‌شود.‌‌در این پروژه سعی شده تا تزئینات نقاشی شده که روی پارچه را پوشانده است، حفظ شود و از طریق تجزیه و تحلیل داده‌ها دلیل سالم ماندن روی نقاشی شده نسبت به تخریب روی رنگرزی شده پاراوان آشکار گردد. آنالیزهای FT_IRاز از دو سمت مختلف پاراوان تفاوت ‌های ساختاری دو ابریشم را مشخص می نماید. بررسی سمت نقاشی شده اثر از لحاظ ساختار با استفاده از SEM-WDS انجام می‌شود و ماده بوم کننده زمینه را معلوم می‌نماید. قارچ‌های موجود در سطح پس از کشت در آزمایشگاه شناسایی شده و توسط دی‌کلروفن ضدعفونی می‌گردد. شکاف‌ها در روی ابریشم نقاشی شده به وسیله کاغذ تیشو ژاپنی چسب‌دار ساپورت می شود. پس از انجام عملیات حفاظت و مرمت می‌بایست شیء در محیطی استاندارد از لحاظ شرایط دما و رطوبت نگهداری شود تا در برابر آسیب‌های بیشتری قرار نگیرد.

پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا