محسن طیاری

طرح مرمت تزئینات ایوان غربی مسجد جامع ساوه


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1385
استاد راهنما: محمدحسین وافی
استاد مشاور: حسام اصلانی
چکیده:

از جمله اصول و نکات اساسی در ارائه و انجام طرح‌های مرمتی، تصمیم‌گیری درباره وضعیت عناصری است که اگر چه متعلق به دوران‌های مختلف هستند، اما به نوعی در مجاورت و یا در بین یکدیگر قرار گرفته و یکدیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهند. هم‌چنین بعید و دور از ذهن است که این مجاورت اتفاقی، دارای نظم بصری قابل قبولی باشد. لذا بر عهده‌ی مرمت‌گر است که با در نظر گرفتن کلیه‌ی اصول و مبانی نظری، علمی و عملی مرمت، با کم‌ترین دخالت‌ها، نظمی بصری نیز میان عناصر نام‌برده ایجاد نماید تا این عناصر در عین مجاورت، بیننده را دچار سردرگمی ننمایند. با توجه به اینکه در جای‌جای مسجد جامع ساوه، از جمله ایوان غربی آن، چنین مجاورت‌هایی اتفاق افتاده، ضمن مشاوره با اساتید راهنما و مشاور، موردی مناسب جهت پرداختن به نکات فوق یافت شد. برای حصول به نتایج جامع و اصولی‌تر، بسته به مورد، شیوه‌های تحقیقی-توصیفی، تجربی و تحلیلی پیش رو قرار گرفته و اینک می‌توان گفت که علاوه بر ارائه‌ی راهکارهای فنی جهت مرمت و حفاظت تزئینات ایوان غربی، به مباحث و نتایجی دست یافته ایم که در بسیاری موارد مشابه، قابل انطباق و اجرا ست. (ویرایش چکیده: نشریه‌ی دانش مرمت و میراث فرهنگی)

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا