آزاده محب‌علی

طرح مرمت و بازسازی مدالیون‌های گنبدخانه‌ی سلطانیه


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1387
استاد راهنما: اصغر محمد مرادی
استاد مشاور: محمدحسن محب‌علی
چکیده:

پایان دوره‌ی ایلخانی و زمان بازسازی کشور یکی از دوره‌های درخشان فرهنگی ایران می‌باشد که در آن زمان آثار هنری زیادی از جمله معماری و نقاشی و گچبری به اوج رسیده بود و ابتکارات تازه‌ای در روش‌های طراحی و اجرا به‌کار بسته شده بود که نمونه‌ی آن بنای گنبد سلطانیه و تزئینات وابسته به آن به ویژه تزئینات پیش‌ساخته‌ی منحصربه‌فرد آن زمان می‌باشد که در این پایان‌نامه مورد مطالعه و شناخت و معرفی قرار گرفته است که در دوازده فصل به آن پرداخته شده است. به دلیل اهمیتی که این نوع تزئینات در زمان ایلخانیان داشته است و نوع تکنیک به‌کاررفته، [این نوع تزئین] در تاریخ ایران بی سابقه می‌باشد. این پروژه با هدف شناخت و دلیل اجرای این نوع تزئینات [انجام شده] است. بخش اصلی این پایان‌نامه بر پایه‌ی مطالعات و عملیات میدانی در گنبد سلطانیه در مورد تزئینات وابسته به معماری شکل گرفته است و برداشت‌ها و مطالعات و تهیه‌ی مدارک و [هم‌چنین] ساختن یک نمونه از این نوع تزئینات در محل به‌انجام رسیده است. در این پروژه یک نمونه از تزئینات وابسته به معماری، که به صورت پیش‌ساخته به اجرا درآمده، معرفی شده است که تا کنون نوع تکنیک، اجرا و مواد و مصالح آن ناشناخته بوده است. در ضمن این نوع تزئینات در دوره‌های قبل و بعد از آن نیز به اجرا در نیامده است که دلایل آن در پایان‌نامه بیان گردیده است.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا