شهرام قاسمی دولت‌سرا
عوامل موثر در سُست شدن سفال‌های تاریخی و تجریه‌ی یک روش حفاظتی و مرمتی روی سفال سُست
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1375
استاد راهنما: علی‌اصغر پورشیروی; حمید فرهمند بروجنی
نوشته‌های مرتبط: