سروش کیایی

عکاسی در مرمت؛ کاربرد عکاسی‌های خاص در مرمت


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1381
استاد راهنما: فلور بنده‌خدا
استاد مشاور: حسین احمدی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا