زهرا زهلی

فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت یکی از اولین نقش‌برجسته‌های سیمانی در تهران


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: داوود اسدالله‌وش عالی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا