سعیده نجاتی

فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت یک جلد قرآن خطی قرن سیزدهم متعلق به آستان قدس رضوی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: هادی خورشیدی; دکتر لطفی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا