عدنان فخرایی
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی تزئینات کاشی‌کاری منار شیخ دانیال خنج
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، 1388
استاد راهنما: صمد سامانیان; غلامرضا وطن‌خواه
نوشته‌های مرتبط: