جواد;هاب‌نژاد
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی کاشی‌های مزین به طلای بقعه‌ی درب امام
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1378
استاد راهنما: حسین آقاجانی; اصغر پورشیروی
نوشته‌های مرتبط: