سهیلا غفاری

مبانی و اصول حفاظت و مرمت گچبری‌های تاریخی‌-فرهنگی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، 1388
استاد راهنما: صمد سامانیان
استاد مشاور: حمید فدایی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا