سمیه بوستانی

محافظت و مرمت دو نمونه زیارت‌نامه با تکیه‌گاه چوبی متعلق به بقعه‌ی هفده تَن گلپایگان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1384
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی
استاد مشاور: عباس عابد اصفهانی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا