سمیرا صفی‌پور
مرمت بخشی از تزئینات گچبری‌ و آیینه‌کاری ضلع شرقی منزل نصیرالملک شیراز
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: مسلم میش‌مست‌نهی
نوشته‌های مرتبط: