نصیبه غلامیان
مرمت سه سفال دوره‌ی ایلخانی یافت‌شده از حفاری‌های تخت سلیمان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1386
استاد راهنما: حمیدرضا چمن
نوشته‌های مرتبط: