محمدرضا بیگی

مرمت سه سفال یافت‌شده ازحفاری‌های تخت سلیمان مربوط به دوره‌ی سلجوقی و ایلخانی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1386
استاد راهنما: مازیار نیک‌بر

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا