بابک رضائی

مرمت سه سند تاریخی قاجاری و پهلوی متعلق به مؤسسه‌ی مطالعات تاریخ معاصر ایران


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1386
استاد راهنما: داوود اسدالله‌وش عالی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا