مازیار کاظمی
مرمت نمونه سفال زرین‌فام قرن هفتم
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1376
استاد راهنما: اصغر پورشیروی
نوشته‌های مرتبط: