مهدی عزیزخانی
مرمت و بازسازی بخشی از دیوارنگاره‌های تزئینی تالار غربی خانه‌ی اخوان حقیقی اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1386
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی; غلامرضا کیانی
نوشته‌های مرتبط: