سحر نوروزی

مرمت و تاکید بر شیوه‌های حفاظتی یک نمونه در چوبی متعلق به دوره‌ی ایلخانی واقع در راهروی وضوخانه‌ی مسجد جامع اصفهان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1385
استاد راهنما: قباد کیانمهر

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا