سیدجواد خوشحال ضیابری

مرمت و حفاظت و کاربرد کاشی در مدرسه‌ی مظفری مسجد جامع اصفهان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1370
استاد راهنما: مصطفی حسین‌آبادی
استاد مشاور: اصغر توکلی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا