مریم محمدزاده

مرمت و محافظت نمونه‌های تاکسیدرمی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1383
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی

چکیده:

این پایان‌نامه به دو بخش تئوری و عملی تقسیم شده است. در بخش تئوری این پایان‌نامه به تعریف واژه‌ی تاکسیدرمی، ضرورت انجام آن و ضرورت حفظ و نگهداری نمونه‌های تاکسیدرمی پرداخته شده است. سپس به صورت مختصر به روش‌های انجام تاکسیدرمی پرداخته شده تا دانشجویان با فن‌شناسی این نوع از آثار آشنا شوند. بعد از آن روش‌های نگهداری، انبارکردن، حمل و نقل و هم‌چنین نحوه‌ی نمایش این نمونه‌ها گفته شده است. در آخر این بخش به صورت تخصصی به آسیب‌شناسی این نمونه‌ها و نحوه‌ی برخورد با آنها پرداخته شده است. در بخش عملی این پایان‌نامه یک نمونه پلیکان موجود در موزه‌ی تاریخ طبیعی شیراز برای انجام عملیات مرمتی انتخاب شده که بعد از شناسایی نوع نمونه و انجام مطالعات تحقیقی در مورد این پرنده و آسیب‌شناسی آن، به تمیزکاری، مرمت و بازسازی قسمت‌هایی از آن پرداخته شده است و در آخر پیشنهادهای عملی برای نگهداری، نمایش و حمل و نقل نمونه در آینده مطرح شده است.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا