احمدرضا گودرزی

مرمت کاشی‌های معرق بخشی از سردر تکیه‌ی نصرآباد (خانقاه شیخ ابوالقاسم نصرآبادی)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1387
استاد راهنما: عبدالله جبل‌عاملی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا