علی نعمتی بابایلو

مرمت کتیبه‌های مقوایی و پارچه‌ای (‌با تکیه‌گاه مقوایی‌) مجموعه‌ی سیدحمزه تبریزی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1382
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی
استاد مشاور: فرزانه ریسمانچیان

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا