کاظم بیات

مرمت یک جلد کتاب خطی مربوط به قرن ۱۳ هـ.ق و نقد و بررسی اقدامات انجام‌شده


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1371
استاد راهنما: حسین آقاجانی
استاد مشاور: جواد رفوگران

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا