بابک حجتی
مرمت یک شیء سفالی متعلق به میدان عتیق اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1386
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی; اصغر توکلی
نوشته‌های مرتبط: