سعید قربانی

مطالعه، بررسی، حفاظت و مرمت تعدادی اشیای فلزی هفت‌تپه‌ی خوزستان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1385
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا