دامون کریمی

مطالعه، مستندنگاری و مرمت دیوارنگاره‌ی شکارگاه ورودی کاخ عالی‌قاپوی اصفهان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1382
استاد راهنما: حسام اصلانی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا