آرمان صدر اشکِوَری

مطالعه‌ی مقایسه‌ای فرایندهای فرسایشی در پوست‌های دباغی‌شده با روش‌های جدید و سنتی (مطالعه‌ی فن‌شناسی و آسیب‌شناسی آثار هنری علی اسفرجانی)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1387
استاد راهنما: علیرضا بهرمان
استاد مشاور: نیما نظافتی
چکیده:

پوست جانوران یکی از قدیم‌ترین موادی است که انسان در نخستین دوران زندگی خود آن را شناخت و در موارد گوناگون مورد استفاده قرار داد. در ادوار جدیدتر، انسان پوست را در تولیدات هنری نیز مورد استفاده قرار داد و آثار گوناگونی را در قالب‌های هنری از آن ساخت. پوست‌ها که از دسته‌ی مواد آلی محسوب می‌گردند، از جمله مواد بسیار حساس به‌شمار آمده و بسیاری از پدیده‌های طبیعی و مصنوعی بر آنها اثرگذار هستند. این حساسیت زیاد موجب می‌گردد که این آثار در موزه‌ها مورد توجه ویژه قرار داده شوند. پوست که پوشش خارجی بدن جانوران است برای تبدیل‌شدن به ماده‌ی مورد استفاده در ساخت آثار هنری و کاربردی نیاز به عملیات گوناگونی دارد که دباغی پوست خوانده می‌شود. این عملیات از دیرباز مورد شناسایی انسان قرار داشته، با استفاده از روش‌ها و مواد سنتی انجام می‌پذیرفته است اما در دوره‌های جدید این عملیات با روش‌های صنعتی و مواد شیمیایی انجام می‌پذیرد. موضوع محوری در این پژوهش، بررسی مقایسه­ای بین ویژگی‌های مقاومتی و ماندگاری پوست‌های دباغی‌شده با روش‌های سنتی و صنعتی است. در این تحقیق نمونه‌های دباغی سنتی، از چرم‌های مورد استفاده در کارهای هنری سوخت و معرق چرم استاد علی اسفرجانی، که از اساتید بنام این رشته از هنر به‌شمار می‌روند، استفاده گردید. هرچند این پژوهش به عنوان آغاز پژوهش‌هایی در این راستا است، اما خود نتایج قابل توجهی را دربرداشت که بیان‌گر ویژگی‌های مناسب مقاومتی و ماندگاری در چرم‌های دباغی سنتی، بر اساس مطالعات علمی-آزمایشگاهی صورت‌گرفته و در قیاس با چرم‌های دباغی صنعتی، می‌باشد که در اصل رساله بدان پرداخته می‌شود.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا