حسام اصلانی

مطالعه‌ی ساختاری در ردیابی فن‌شناسی برنز؛ فن‌شناسی، حفاظت و مرمت مجسمه‌ی قوچ طسمه‌جان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1374
استاد راهنما: احمد ساعتچی
استاد مشاور: اصغر توکلی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا