مریم رضایی کرماجانی

مطالعه‌ی ملات چسباننده منسوب به دوره‌ی ساسانی در بنای معبد آناهیتای کنگاور


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1389
استاد راهنما: حسین احمدی; علیرضا;طن‌خواه
استاد مشاور: امید عودباشی; حسین ماجدی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا