مینا باطنی

مطالعه و بررسی مواد و مصالح مرمتی به‌کار گرفته‌شده در حفظ و مرمت کاخ آپادانا محوطه‌ی میراث جهانی تخت جمشید


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1385
استاد راهنما: محمدحسن طالبیان
استاد مشاور: شهلا ذبیحی
چکیده:

پژوهش حاضر به مطالعه و بررسی مواد و مصالح به‌کارگرفته‌شده در حفاظت و مرمت سازه‌های سنگی تاریخی (به‌طور کلی) و مواد و مصالح به‌کارگرفته‌شده در حفاظت و مرمت کاخ آپادانای تخت جمشید (به‌طور خاص) پرداخته است. از موضوعات مورد بحث در زمینه‌ی مواد به‌کاررفته در حفاظت و مرمت آثار تاریخی سنگی، پوشاننده‌های استحکام‌بخش (تثبیت‌کننده‌ها) و چسب‌ها هستند. جنس سنگ، کیفیت ساختاری و شرایط محیطی آن از جمله عوامل تعیین‌کننده در انتخاب نوع ماده‌ی مصرفی است. تعداد کم مواد و شرایط خاص هر اثر نیز، باعث محدود‌شدن دامنه‌ی انتخاب می‌گردد. استحکام‌بخش‌ها و تثبیت‌کننده‌ها باعث جلوگیری از نفوذ عوامل آسیب‌رسان به ساختار شیء و در نتیجه کند‌شدن پروسه‌ی تخریب سنگ و تمدید طول مدت عمر بازمانده‌ی آن می‌گردند، چسب‌ها نیز به منظور پر‌کردن ترک‌ها، اتصال قطعات شکسته‌شده‌ی اثر، محکم نمودن اتصالات فاق‌و‌زبانه و یا به‌عنوان ملات بین دو قطعه از سازه‌های سنگی به‌کار گرفته می‌شوند. بنابراین شناخت ساختار مولکولی، نوع حلال و قابلیت حلالیت و هم‌چنین میزان مقاومت فیزیکی و شیمیایی این مواد، تأثیر به سزایی در انتخاب نوع ماده‌ی مصرفی خواهد داشت. (ویرایش چکیده: نشریه‌ی دانش مرمت و میراث فرهنگی)

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا