شکوفه مصباحی

مطالعه و بررسی نقوش و تزئینات در جبهه‌ی جنوبی خانه‌ی قدسیه‌ی اصفهان، حفاظت و مرمت بخشی از تزئینات سالن مرکزی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1374
استاد راهنما: حسین آقاجانی
استاد مشاور: محمدرضا خوش‌فکاری

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا