حامد یونسی

مطالعه و شناخت فناوری ساخت و طراحی ملات‌های آهکی به منظور مرمت (مطالعه‌ی موردی، حمام شاهزاده‌ها در اصفهان)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1385
استاد راهنما: غلامرضا وطن‌خواه
استاد مشاور: داریوش حیدری; سیدمحمدامین امامی
چکیده:

در این پژوهش، به مطالعه پیرامون ملات های آهکی به‌کاررفته در حمام تاریخی شاهزاده‌ها در اصفهان و نیز بررسی روش‌های تهیه‌ی ملات‌های تاریخی، با هدف رسیدن به ترکیبات موجود، طرح اختلاط و شیوه‌ی اجرای ملات‌های جدید جهت مرمت پرداخته شده است. برای این منظور، آزمایش‌های مختلفی برروی ملات‌های ساروجی تهیه‌شده از این بنای تاریخی صورت گرفته و پس از بررسی نتایج این آزمایش‌ها و انجام مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای، به ساخت نمونه‌های جدید ملات ساروج با نسبت‌های متفاوت اقدام گردید. در مرحله‌ی نهایی با انجام آزمایش‌های مکانیکی مختلف بر روی نمونه‌های ساخته‌شده، ملات بهینه جهت استفاده در امر مرمت با داشتن خصوصیات مشابه با ملات‌های تاریخی مورد مطالعه انتخاب گردیده است. در بخش معرفی حمام و ملات‌ها، تاریخچه و کاربردها از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و در موارد آنالیز مصالح و آزمایش‌های کمی و کیفی و نمونه‌سازی از روش تجربی استفاده شده و در پایان به طرح اختلاط و شیوه‌ی اجرای نمونه‌ی بهینه به‌عنوان طرح پیشنهادی در مرمت این‌گونه بناها (به صورت تحلیلی و توصیفی) پرداخته شده است. (ویرایش چکیده: نشریه‌ی دانش مرمت و میراث فرهنگی)

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا