فریال سلحشور
معرفی و بررسی نقاشی پشت شیشه و شیوه‌های حفاظت و مرمت آن
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1381
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: رضا رحمانی




نوشته‌های مرتبط: