ثریا ساعی

مقایسه‌ی تطبیقی شیوه‌های شستشوی سنتی و مدرن در قالی‌های قدیمی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1375
استاد راهنما: سوسن معتقد

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا