افسانه عبدی راد

مقایسه‌ی عملی شیوه‌های جلوگیری از اکسیداسیون سلولز در نسخ خطی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1384
استاد راهنما: ژیلا خلیقی
استاد مشاور: محمدمنصور فلامکی
چکیده:

هدف پژوهش: مطالعه‌ی روش‌های جلوگیری از اکسیداسیون سلولز و مقایسه بین آنها و یافتن مناسب‌ترین روش برای جلوگیری از اکسیداسیون سلولز بر نسخ خطی است. در این پژوهش روش‌های جلوگیری از اکسیداسیون بر روی یک برگ از کتاب خطی حاوی جوهر آهن متعلق به اواخر دوران قاجاریه اجرا و مقایسه شده است. روش پژوهش: مقایسه بین سه روش حفاظتی: ۱- جارو کننده رایگان آزاد ۲-استفاده از پوشش هولیتکس ۳- استفاده از نمکهای فیتات کلسیم و منیزیم. ابزار اندازه گیری: مقایسه بین سه روش حفاظتی به وسیله‌ی طیف‌های ‌FTIR‌ است. طرح پژوهش: در این پژوهش ابتدا مطالعه و تحقیق در مورد اثر تیمول در غلظت پایین‌تر از حد معمول (قارچ زدا) انجام شد سپس مقایسه‌ای بین سه روش شده که نتیجه‌ی آن جارو کننده‌های رادیکال آزاد بهترین روش است. نتیجه کلی: با توجه به اینکه جاروکننده‌های رادیکال آزاد کمترین تاثیر از نظر فیزیکی و شیمیایی در نسخه خطی ایجاد می‌کنند این روش را مناسب‌ترین روش دانسته و پیشنهاد می‌شود مطالعات بیشتری بر روی ایزومرهای نوری تیمول که عوارض جانبی تیمول را ندارند انجام شود (ترکیباتی که هم خاصیت قارچ زدایی داشته و هم جارو کننده رادیکال آزاد).

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا