بدری اثنی‌عشری

مهم‌ترین مقرنس‌های چوبی اصفهان و بررسی آسیب‌های موجود در آنها


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1373
استاد راهنما: حسین آقاجانی; شهلا ذبیحی; قباد کیانمهر

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا