بهناز ایزدی

نقش حفاظت و مرمت در باستان‌شناسی زیر آب، حفظ و مرمت قطعات آهن-چوب اشباع از آب


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1383
استاد راهنما: مهناز گرجی
استاد مشاور: سیدمحمود میراسکندری
چکیده:

با توجه به مـرزهـای گسترده‌ی آبی ایـران در شمال و جنوب و قدمت دریانوردی در ایران انتظـار می‌رود که توجه بیشتری به میراث آبی کشور شود و تنها به یافته‌های روی خشکی اکتفا نگردد. نظر به اینکه کاوش بدون حفاظت خود نوعی تخریب محسوب می‌شود، هم‌راستا با حفاری و کاوش زیر آب، مسئله‌ی انتقال، حفظ و مرمت یافته‌های دریایی مطرح می‌شود که در طی مدت مدید مدفون بودن در زیر آب به تعادل محیطی رسیده اند و هرگونه به‌هم زدن این تعادل امکان دارد تخریباتی غیر قابل جبران پدید آورد. لذا پایان‌نـامه‌ی حـاضر پس از معرفی این شاخـه از علـم باستان‌شنـاسی به بحث نقش حفـاظت در باستان‌شناسی زیر آب می‌پردازد و با بررسی انواع دفینه‌های آبی، چگونگی برخورد با آنها را بیان می کند.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا