علیرضا آقاخانی

هنر و صنعت شیشه‌گری در دوران سلجوقی، نحوه‌ی حفاظت آثار موجود


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1370
استاد راهنما: آرمان شیشه‌گر; سلیمان مقیمی بیدهندی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا