احمد رهبری

هنر گچبری در معماری اسلامی (بناهای مذهبی قرن هشتم اصفهان)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1363
استاد راهنما: یوسف کیانی; رسول وطن‌دوست

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا