هوشنگ اسفندیاری

پاک‌سازی و مرمت پیاله و آبریز سفالی منقوش هزاره‌ی اول قبل از میلاد از منطقه‌ی اردل بختیاری


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1378
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا