مهدی نصیری مبارکه

کاربرد تکنولوژی دیجیتال در مرمت آثار تاریخی (مستندنگاری کامپیوتری)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1384
استاد راهنما: بهنام پدرام
استاد مشاور: عباس وفایی
چکیده:

مستندسازی آثار تاریخی یکی از اصول اساسی و پایه در مرمت آثار تاریخی است و مرمت‌گران آثار با دانستن چگونگی و انجام روند صحیح آن، می‌توانند یکی از وظایف خود را در انجام پروژه‌های مرمتی به خوبی انجام دهند. در موزه‌ها و مجموعه‌ها، غیر از کارهای مرمتی و حفاظتی مرسوم و معمول انجام‌شده توسط مرمت‌گران، حفاظت و نگهداری اسناد و اطلاعات آرشیوی در مورد اشیاء نیز جزئی از وظایف ایشان به‌حساب می‌آید. با روی‌کارآمدن کامپیوتر در این عرصه و فراگیر شدن آن (مانند بیشتر جوانب زندگی امروز)، ضرورت شناخت این فن‌آوری بیش از گذشته احساس می‌شود. به غیر از این، کامپیوتر نه تنها در امر آرشیو، ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات به شکل نوشتار و تصویر، بلکه در زمینه‌های دیگری چون پردازش‌های آماری و ریاضی و هم‌چنین پردازش تصاویر به مرمت‌گران کمک‌رسان خواهد بود و آنان را در روند انجام پروژه‌ها یاری می‌کند. یکی از مزایای استفاده از این تکنولوژی، بازسازی و شبیه‌سازی فرآیند مرمتی، قبل از اجرای کار است، که در این پژوهش به آن پرداخته شده است و مطالعات انجام‌شده براساس نیاز مرمت‌گران، منُجر به تهیه‌ی نرم‌افزاری با عنوان «مرمت یار» گردیده است. (ویرایش چکیده: نشریه‌ی دانش مرمت و میراث فرهنگی)

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا