مریم احمدی
کاربرد روش‌های دستگاهی در عیب‌یابی آثار فلزی؛ مطالعه، حفظ و مرمت دو کاسه‌ی مفرغی از لرستان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1382
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: