حشمت‌الله باقری
گچبری روی آینه
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1376
استاد راهنما: اصغر توکلی
نوشته‌های مرتبط: