در پایگاه دانسته‌های مرمت آثار سوشیانت931 پایان‌نامه ثبت شده است.


مشخصات پایان‌نامه
فاطمه صحتی

حفاظت و مرمت دیوارنگاره‌ای در ازاره بخش جنوبی طبقه ششم عمارت عالی قاپوی اصفهان


دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی) ، 1395
بهشاد حسینی

تحلیل شیوه‌های برخورد حفاظتی و مرمتی با گسستگی لایه‌های نقاشی رنگ روغن روی کرباس


دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت) ، 1387
بهروز جلوداریان بیدگلی

استفاده از روش تصویربرداری واریختگی بازتابشی (RTI) در حفاظت از چهار شیء کلریتی حوزه فرهنگی هلیل رود، جیرفت؛ موجود در موزه آذربایجان


دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی) ، 1395
زهرا نارویی خندان

حفظ و مرمت بخشی از آرایه‌های معماری طبقه‌ی دوّم ضلع جنوبی ارگ کریم‌خانی شیراز


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1395
الهه ارباب‌زاده بروجنی

بررسی فن‌شناشانه‌ی الیاف فلزی گلابتون و اهمیت آن در کیفیت الیاف در درازمدت در بافته‌های تاریخی


دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت) ، 1390
سحر امینیان

مطالعه و بررسی پرتوهای لیزر در پاک‌سازی آثار سنگی تخت جمشید


دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی) ، 1388
مهناز بهاری

بررسی مقایسه‌ای تاثیر عوامل محیطی بر سرعت و ماهیت خوردگی برنز باستانی در محوطه‌های تاریخی گوهرتپه و تپه‌کلار


دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی) ، 1386
محسن تقوی

مطالعه و مرمت تابوت‌های سفالی اشکانی همدان


دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی) ، 1387
شیبا خدیر

مطالعه و آسیب‌شناسی و حفاظت تعدادی از فلزات مجموعه‌ی ولیران دماوند


دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی) ، 1387
مریم‌السادات حسینی خزاقی

بررسی و مطالعه‌ی آسیب‌شناسی و فن‌شناسی و ارائه‌ی طرح مرمتی قطعات گچبری مربوط به دوران ساسانی با انتخاب پنجره‌ی گچی شهر دستوای شوشتر به عنوان نمونه روش مرمت


دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی) ، 1385
سمیرا جعفری

حفاظت و مرمت سه نمونه سفال نخودی شهر سوخته


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1392
فرزانه راجی‌زاده

حفاظت و مرمت سه نمونه سفال قرمزرنگ منقوش مکشوفه از شهرستان کرمان


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1392
سولماز حسینی‌پناه

حفاظت و مرمت سه عدد پیکان از آلیاژ مس متعلق به دیلمیان


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1392
یاسر نظریه

حفاظت و مرمت بخشی از کاشی‌های معرق سردرب مسجد جامع یزد


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1392
فرزانه شکیباپور

حفاظت و مرمت یک نمونه کاشی گره‌چین مسجد وکیل شیراز


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1392
عالیه علیزاده

بررسی حفاظت و مرمت دو سر تبر مفرغی متعلق به اسپیدژ بزمان


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1392
احمد زردی

حفاظت و مرمت دو نمونه سفال محلی شهرستان قاین


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1392
اسرین عبدیانی

حفاظت و مرمت چهارقطعه شیء متعلق به دوره‌ی ایلام، نگهداری در چغازنبیل و هفت‌تپه


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1391
زهرا جهان‌آرا

حفاظت و مرمت سه نمونه سفال خاکستری گورستان مایان شهرستان علی‌آباد کتول


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1391
محسن رخشانی

حفاظت و مرمت سه عدد سفال اسپیدژ بزمان


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1391
مشخصات پایان‌نامه

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا