در پایگاه دانسته‌های مرمت آثار سوشیانت931 پایان‌نامه ثبت شده است.


مشخصات پایان‌نامه
مهدی اکبرخواه

حفاظت و مرمت تزئینات و گچبری قسمتی از ازاره‌ی ضلع جنوب غربی گنبدخانه‌ی مسجد جامع اشترجان


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1391
سمانه اربابی

حفاظت و مرمت سه نمونه از سفال‌های خاکستری منقوش محوطه‌ی باستانی اسپیدژ بزمان


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1391
مهدی فرد قادری

حفاظت و مرمت رنگ و روغن روی کرباس متعلق به مجلس شورای اسلامی


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1391
زهره اسلامی

حفاظت و مرمت سه عدد سنجاق متعلق به جیرفت از آلیاژ مس


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1391
آسیه صالحی

حفاظت و مرمت سه عدد سفال خاکستری منقوش متعلق به رمشک قلعه گنج کرمان


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1391
احمد اکبری

حفاظت و مرمت نقاشی گریو گنبد بقعه‌ی سید رکن‌الدین یزد مربوط به دوره‌ی ایلخانی


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1391
هادی شیرازی‌نیا

حفاظت و مرمت چهار نمونه کاسه‌ی سفالی خاکستری مکشوفه از محوطه‌ی باستانی اسپیدژ بلوچستان


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1391
مریم میسرانی

حفاظت و مرمت سه قطعه مینیاتور هندی روی کاغذ متعلق به سازمان میراث فرهنگی خراسان


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1391
بی‌بی‌عافیه پیکر

حفاظت و مرمت یک نمونه تابلو نقاشی لاکی قاجاری متعلق به مجموعه‌ی نیاوران


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1390
افسانه فیروزنیا

حفاظت و مرمت یک نسخه‌ی خطی مربوط به دوران قاجار (قباله)


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1390
نسرین خواجه‌محمودی

حفاظت و مرمت یک نسخه کتاب حافظ مربوط به اوایل دوره‌ی پهلوی


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1390
شقایق عودی اول

حفاظت و مرمت یک قطعه فرش مربوط به دوره‌ی پهلوی دوم


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1390
محسن پروین

حفاظت و مرمت یک جلد قرآن چاپ سنگی متعلق به مجموعه‌ی خصوصی


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1390
زبیده حسین‌بر

حفاظت و مرمت یک تابلو بافته‌ی سوزن‌دوزی‌شده‌ی صفوی متعلق به مجموعه‌ی نیاوران


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1390
زهره شاهوردی قهفرخی

حفاظت و مرمت نقاشی روی گچ ایوان امامزاده حلیمه و حکیمه خاتون شهرکرد (قاجاریه)


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1390
فاطمه رحیمی دادکان

حفاظت و مرمت نسخه‌ی خطی نفیس کتاب العشره در دوره‌ی صفویه


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1390
نجمه‌خاتون میری

حفاظت و مرمت نسخه‌ی خطی جزء دوازدهم قرآن کریم مربوط به موزه‌ی مردم‌شناسی زابل


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1390
اسماء گنجعلی

حفاظت و مرمت نامه‌های پستی مربوط به اداره‌ی پست زاهدان دوره‌ی پهلوی اول


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1390
سیده‌زهره حسینی

حفاظت و مرمت گچبری و نقاشی دیواری خانه‌ی ملک‌التجار یزد متعلق به دوره‌ی قاجار


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1390
محسن کیخا

حفاظت و مرمت گچبری سقف اتاق پنج‌دری خانه‌ی شیخ الاسلام یزد


دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری) ، 1390
مشخصات پایان‌نامه

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا